Pero

Patama Quote Pero

Ang kagandahan ay di nasusukat sa ganda ng kaanyuan subalit ito ay nasusukat sa ganda ng kalooban.

What to send

What to send

Sometimes we do not say exactly what we want to say.